Pakiety i funkcje → Środki trwałe
Kup teraz!
39,84 zł49 zł

Środki trwałe

Obsługa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dowody wewnętrzne, amortyzacja.

Środki trwałe

✔ Obsługa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
✔ Dowody wewnętrzne, amortyzacja

Środek trwały

✔ Dane środka trwałego
✔ Amortyzacja degresywna, liniowa, jednorazowa
✔ Indywidualne stawki i plan amortyzacji
✔ Tworzenie dowodów wewnętrznych do księgowania odpisów amortyzacyjnych
« Umowy i delegacje ZUS »
Środki trwałe
Obsługa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dowody wewnętrzne, amortyzacja.