Pakiety i funkcje → Książka przychodów i rozchodów
Kup teraz!
23,58 zł29 zł

Książka przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Automatyczne księgowanie sprzedaży, zakupów, kosztów, amortyzacji, wynagrodzeń, składek ZUS, składki zdrowotnej. Dowody wewnętrzne. Automatyczne generowanie do wpisu Książki. Podatkowy spis z natury, konieczny do książki przychodów i rozchodów.

Książka

✔ Podatkowa księga przychodów i rozchodów
✔ Automatyczne księgowanie sprzedaży, zakupów, kosztów, amortyzacji, wynagrodzeń, składek ZUS, składki zdrowotnej

Miesiąc Książki

✔ Rozliczenie miesięczne w podatkowej książce przychodów i rozchodów
✔ Obliczenie zaliczki na podatek
✔ Księgowanie składek ZUS
✔ Generowanie miesięcznego JPK_PKPiR (opcja)

Rok Książki

✔ Rozliczenie roczne książki
✔ Generowanie rocznego pliku JPK_PKPiR (opcja)

Wpis Książki

✔ Wpis w podatkowej książce przychodów i rozchodów
✔ Pojedynczy wpis przychodu lub kosztu ręczny albo z faktury sprzedażowej, kosztowej, dowodu wewnętrznego lub wynagrodzenia

Zasysanie do Książki

✔ Zasysanie danych do książki przychodów i rozchodów: Sprzedaż z faktur, raporty z kasy fiskalnej, zakupy, koszty, amortyzacja, dowody wewnętrzne, wynagrodzenia, składki ZUS

Dowody wewnętrzne

✔ Dowody wewnętrzne
✔ Automatyczne generowanie do wpisu Książki

Dowód wewnętrzny

✔ Dowód wewnętrzny: Podstawa do księgowania w podatkowej książce przychodów i rozchodów

Spis z natury

✔ Podatkowy spis z natury (remanent roczny)

Pozycja spisu

✔ Pozycja podatkowego spisu z natury
« Podsumowanie podatkowe Koszty »
Książka przychodów i rozchodów
Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Automatyczne księgowanie sprzedaży, zakupów, kosztów, amortyzacji, wynagrodzeń, składek ZUS, składki zdrowotnej. Dowody wewnętrzne. Automatyczne generowanie do wpisu Książki. Podatkowy spis z natury, konieczny do książki przychodów i rozchodów.